زنبورداری اردیبهشت ماه

زنبورداری اردیبهشت ماه

چون جمعیت در این ماه به حداکثر قدرت سالیانه اش رسیده ، زنبورداری اردیبهشت ماه معمولا بهترین ماه سال می باشد.البته به شرط اینکه هوای بد ماههای پیش مانع رشد طبیعی آنها نشده و زنبوردار تمام نیازهای ج...

ادامه مطلب

زنبورداری فروردین ماه

زنبورداری فروردین ماه

زنبورداری فروردین ماه زمانی است که معمولا هم جمعیت نسبتا قوی است و هم اینکه تعداد کارگران به سرعت در حال افزایش می باشند. زیاد بودن تعداد کارگران زنبورداری فروردین ماه به جمعیت امکان می دهد که از گل ...

ادامه مطلب

زنبورداری

شغل زنبورداری را چطور شروع کنیم؟

برای شروع از مهمترین شرایط شغل زنبورداری این است که توانایی جسمی و مالی،در ابتدا این کار را دارا می باشید یا نه. به نظر بنده شغل زنبورداری باید یا شغل اول باشد یا شغل دوم در صورتی که شغل اول سبک و با...

ادامه مطلب

برگه آزمایش عسل

برگه آزمایش عسل چیست ؟

برگه آزمایش عسل چیست ؟ ارائه برگه آزمایش عسل به همراه محصول ممکن است مربوط به همان عسل طبیعی نباشد و به خریداران عسل طبیعی و مصرف کنندگان عسل توصیه می کنیم      حداقل یکبار محصول خریداری شده را در آز...

ادامه مطلب

کندو زنبور

آشنایی با کندو زنبور عسل

کندو زنبور عسل و پیشرفت آن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﺑﺘﺪا از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ...

ادامه مطلب

زنبورستان

نکات پر اهمیت درباره زنبورستان

زنبورستان باید شرایطی داشته باشد که در این مقاله مواردی از آن جمع آوری شده است تا با شما به اشتراک بگذاریم. با رویال همراه باشید. برای شروع کار قبل از هر چیز باید بدانید محلی که زندگی می نمایید یا قر...

ادامه مطلب

زنبور عسل

آشنایی با زنبور عسل

زنبور عسل و دنیای شگفت انگیز آن. بد نیست کمی بیشتر با این حشره باهوش آشنا شویم. هیچ حشره دیگری مانند زنبور عسل به انسان نفع نمی‌رساند. قرن‌ها است زنبور داران از کندوهای زنبور عسل نگهداری می‌کنند و ع...

ادامه مطلب