زنبورداری آبان ماه

زنبورداری آبان ماه

در زنبورداری آبان ماه هوا در ایران مركزی بتدرج سرد می شود به طوریكه در اغلب نقاط زنبورها از نیمه دوم این ماه كم كم به خوشه زمستانی می روند. فقط بعضی از روزها كه هوا آفتابی و كمی گرم تر شده باشد از مو...

ادامه مطلب

استخراج موم عسل

روش های استخراج موم عسل

استخراج موم عسل به روش خورشيدی برای استخراج خورشيدي موم عسل تنها كافي است دما تا 68الي 70 درجه سانتيگراد بالا رود . در موم ذوب كن خورشيدي موم عسل با بهترين كيفيت عمل مي آيد. ولي تنها 75% اين روش در ش...

ادامه مطلب