گوشت ران با عسل

گوشت ران با عسل

گوشت ران با عسلگوشت گاو گوشتی است که از بدن گاو به دست می آید. معمولاً لذیذ ترین گوشت ها را از گاو نر به دست می آورند که البته اغلب، این حیوان را به منظور تولید مثل نگهداری می کنند. زمانی که گاوه...

ادامه مطلب