عسل در احادیث امام رضا

عسل در احادیث امام رضا

عسل در احادیث امام رضا (ع) ذکر شده است و نکات جالبی دارد. عسل را باید در زمره غذاها دانست. خداوند در قرآن و در سوره نحل آن را به عنوان ماده شفابخش برای انسانها معرفی نموده است: «فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّا...

ادامه مطلب