برداشت عسل از کندو

برداشت عسل از کندو

  برداشت عسل از کندو برداشت عسل از کندو را مشاهده می کنید که زنبوردار در اول با استفاده دودی زنبور ها را بی حس کرده و سپس اقدام به برداشتن شانه های عسل از کندو می کند.   منبع: Youtube...

ادامه مطلب

برداشت عسل

برداشت عسل از کندو تا سطل

  برداشت عسل از کندو تا سطل در این فیلم تمام مراحل برداشت عسل از تراشیدن پولک تا جمع آوری و ذخبره آن در سطل را مشاهده می کنید که توسط این زنبوردار کهنه‌کار انجام می‌شود.   Youtube

ادامه مطلب