برداشت عسل

برداشت عسل با دست خالی

  در این فیلم برداشت عسل را بدون استفاده از هیچ وسیله و ابزاری برداشت می کند. البته خیلی از زنبوردار های قدیمی هم به همین روش یعنی بدون لباس و کلاه عسل را برداشت می‌کنند.  Youtube

ادامه مطلب