برداشت عسل وحشی در زمین

برداشت عسل وحشی در زمین

  برداشت عسل وحشی در زمین برداشت عسل وحشی در زمین را مشاهده می کنید که چطور زنبور ها در دل زمین کندو درست کرده و ساکن شدند. فرد روستایی اول کندو را شناسایی و سپس با چاقو شروع به استخراج عسل م...

ادامه مطلب

برداشت عسل از کندو

برداشت عسل از کندو

  برداشت عسل از کندو برداشت عسل از کندو را مشاهده می کنید که زنبوردار در اول با استفاده دودی زنبور ها را بی حس کرده و سپس اقدام به برداشتن شانه های عسل از کندو می کند.   منبع: Youtube...

ادامه مطلب

برداشت عسل

برداشت عسل از کندو تا سطل

  برداشت عسل از کندو تا سطل در این فیلم تمام مراحل برداشت عسل از تراشیدن پولک تا جمع آوری و ذخبره آن در سطل را مشاهده می کنید که توسط این زنبوردار کهنه‌کار انجام می‌شود.   Youtube

ادامه مطلب

برداشت چندین کندو

برداشت چندین کندو از بالای درختان

  برداشت چندین کندو از بالای درختان در این فیلم مشاهده می کنید که د. نفر مشغول برداشت چندین کندو از بالای درختان هستن و اینکه می بینید به چه روشی مشغول برداشت هستند.   Youtube    

ادامه مطلب

برداشت عسل

برداشت عسل با دست خالی

  در این فیلم برداشت عسل را بدون استفاده از هیچ وسیله و ابزاری برداشت می کند. البته خیلی از زنبوردار های قدیمی هم به همین روش یعنی بدون لباس و کلاه عسل را برداشت می‌کنند.  Youtube

ادامه مطلب

برداشت عسل

کارخانه استخراج و بسته بندی عسل

کارخانه استخراج و بسته بندی عسل هر سال هزاران زنبوردار در سراسر آمریکا میلیون ها پوند عسل تولید می کنند. ببینید که چگونه این زنبورداران عسل را به آشپزخانه شما می آورند. در این فیلم شما برداشت عسل ت...

ادامه مطلب

برداشت عسل

برداشت عسل

  برداشت عسل در این فیلم برداشت عسل را مشاهده می‌کنیم که توسط زنبوردار از کندو انجام می‌شود. همانطور که در فیلم مشاهده می‌کنید زنبوردار موم را از قاب جدا می‌کند و در ظروف شیشه بسته‌بندی می‌کن...

ادامه مطلب

12