جمع آوری عسل از کف خانه

جمع آوری عسل از کف خانه و بسته بندی عسل

  جمع آوری عسل از کف خانه و بسته بندی عسل در این فیلم مشاهده می کنید که دو نفر مشغول جمع کردن و بداشت عسل از کف خانه می باشند. توصیه می کنم حتما فیلم را ببینید.   Youtube  

ادامه مطلب