تفاوت زنبور عسل و زنبور وحشی

تفاوت زنبور عسل و زنبور وحشی

اولین تفاوت زنبور عسل و زنبور وحشی که به ذهن انسان می رسد، وجود موهایی بر روی بدن زنبور عسل است،در صورتی که زنبور وحشی بر روی بدن خود هیچ مو و کرکی ندارد.تفاوت زنبور عسل و زنبور وحشی در نیش زدن : ...

ادامه مطلب