تولید عسل طبیعی

چگونگی تولید عسل طبیعی

نحوه تولید عسل طبیعی توسط زنبور برای تولید عسل طبیعی به مقدار یک کیلو گرم، حدود سه کیلو شهد لازم است که ۲۰ هزار زنبور آن را از ۴ میلیون گل جمع آوری می کنند. بنا بر سایت ویکی پدیا ، زنبورهای مزرعه مجب...

ادامه مطلب