زنبور

دانستنی هایی درباره زنبور

50 نکته جالب درباره زنبور1- اگر گرده افشانی توسط زنبور انجام شود، بیشتر گلها بارور می شوند. 2 - علت اصلی رطوبت داخل کندو در زمستان، مصرف عسل است. 3 - مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کن...

ادامه مطلب