جمع آوری عسل

جمع آوری عسل

  جمع آوری عسل در روستا در این فیلم جمع آوری عسل را مشاهده می‌کنید که مردمان روستایی در حال انجام آن می‌باشند. همانطور که مشاهده می کنید عسل ها در بشکه اند که شان های عسل را از آن جمع آوری می...

ادامه مطلب