جمع آوری عسل

جمع آوری عسل

  جمع آوری عسل در روستا در این فیلم جمع آوری عسل را مشاهده می‌کنید که مردمان روستایی در حال انجام آن می‌باشند. همانطور که مشاهده می کنید عسل ها در بشکه اند که شان های عسل را از آن جمع آوری می...

ادامه مطلب

جمع آوری عسل طبیعی

جمع آوری عسل طبیعی

  جمع آوری عسل طبیعی میان تنه درخت این فیلم درباره حمع آوری عسل طبیعی از تنه درخت است که یکی از مکان هایی است که زنبور های عسل در آن لانه می سازد مثل درون غارها یا شکاف ها و... .  

ادامه مطلب