برداشت چندین کندو

برداشت چندین کندو از بالای درختان

  برداشت چندین کندو از بالای درختان در این فیلم مشاهده می کنید که د. نفر مشغول برداشت چندین کندو از بالای درختان هستن و اینکه می بینید به چه روشی مشغول برداشت هستند.   Youtube    

ادامه مطلب

برداشت عسل از بالای درخت

برداشت عسل از بالای درخت

  برداشت عسل از بالای درخت جمع آوری و حمل کندو سنگین که ارزش خستگی آن را دارد. در این فیلم برداشت عسل از بالای درخت رو مشاهده می کنید که با چه سختی انجام می شود.  

ادامه مطلب

جمع آوری عسل

جمع آوری عسل

  جمع آوری عسل در روستا در این فیلم جمع آوری عسل را مشاهده می‌کنید که مردمان روستایی در حال انجام آن می‌باشند. همانطور که مشاهده می کنید عسل ها در بشکه اند که شان های عسل را از آن جمع آوری می...

ادامه مطلب