کندو عسل وحشی

جمع آوری کندو عسل وحشی بزرگ در گاراژ

   کندو عسل وحشی بزرگ در گاراژ در این فیلم یک اتفاق جالب رو می بینیم که زنبور ها در گاراژ یک خونه لانه خود را ساختند و ما شاهد یک کندو عسل وحشی بسیار بزرگ هستیم که در صاحب گاراژ در حال...

ادامه مطلب