جمع آوری عسل از کف خانه

جمع آوری عسل از کف خانه و بسته بندی عسل

  جمع آوری عسل از کف خانه و بسته بندی عسل در این فیلم مشاهده می کنید که دو نفر مشغول جمع کردن و بداشت عسل از کف خانه می باشند. توصیه می کنم حتما فیلم را ببینید.   Youtube  

ادامه مطلب

برداشت عسل

فرایند برداشت عسل

  فرایند برداشت عسل این فرد چگونه جرات می کند بدون لباس ایمنی به زنبور ها نزدیک شود. در این فیلم برداشت عسل را از درخت مشاهده می‌کنید که افراد بدون ایتکه لباس مخصوصی داشته باشند مشغول برداشت ...

ادامه مطلب