شبدر

شبدر و جوانه آن

شبدر گیاهی می باشد که با اسم های دیگری مثل ذرق، شرویت، ادقوقو و… معروف است. طبع این گیاه گرم و خشک می باشد و خواص فراوانی دارد. با رویال همراه باشید. این گیاه جزء خانواده تریفولیم (Trifolium) و مهم‌ت...

ادامه مطلب