خاگینه‌ عسلی

خاگینه‌ عسلی

خاگینه‌ عسلی خاگینه‌ عسلی یک نوع پیش غذا یا عصرانه ساده و خوشمزه است که به دو روش تهیه می‌شود. از آنجایی که این غذا از غذاهای معروف تبریز است نام دیگر آن خاگینه تبریزی که محلی‌های تبریز آن را قیقناخ ...

ادامه مطلب