چای زنجبیل با عسل

چای زنجبیل با عسل

چای زنجبیل با عسل هیچ چیز مانند یک فنجان چای گرم دلچسب نیست. این که در محل کار و یا در خانه بی حوصله باشید، یک فنجان چای می تواند حالتان را بهتر کند. این چای زنجبیل با عسل نه تنها یک چای سالمی است، ب...

ادامه مطلب